Úvodní stránka > Velitelství ochranné služby Vojenské policie

Velitelství ochranné služby Vojenské policie

Velitelství ochranné služby Vojenské policie je organizačním útvarem Vojenské policie pro řízení a výkon policejní ochrany v rozsahu vymezeném zákonem o Vojenské policii. Zejména zajišťuje policejní ochranu určených vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany, ochranu a doprovod ministra obrany a jím určených osob a ochranu vyčleněných vojenských dopravních letadel pro přepravu ústavních činitelů a vojenských objektů určených pro odbavení a prostor určených ke vzletu a přistání vojenských dopravních letadel. Dohlíží nad bezpečností provozu vozidel ozbrojených sil a řídí provoz vozidel ozbrojených sil na pozemních komunikacích a ve vojenských objektech (prostorech) a vykonává kontrolní činnost v rozsahu úkolů Vojenské policie a své působnosti. Informuje příslušné velitelské orgány ozbrojených sil o bezpečnostní situaci u útvarů v jejich podřízenosti a doporučuje jim potřebná opatření. Odpovídá za řízení a správu fyzické bezpečnosti zájmových objektů Ministerstva obrany, výrobu, evidenci a distribuci jednotlivých druhů průkazů pro rezort Ministerstva obrany a vykonává inspekční činnost v oblasti fyzické bezpečnosti objektů. Plní úkoly pro zabezpečení bojové a mobilizační pohotovosti a uvádění útvaru do bojové připravenosti.

 

Moto VeOSVP

„NEC IUSTITIA SINE AUCTORITATE"  (bez autority není spravedlnosti)

Nahoru