Historie

Pod pojmem "četnictvo" nebo "vojenská policie" můžeme chápat vojensky organizovaný sbor, jehož postavení, působnost a úkoly byly a jsou v různých zemích a obdobích rozdílné v závislosti na historických podmínkách vzniku a poslání těchto sborů. Četnictvo většinou plní veřejno-bezpečnostní úkoly ve vztahu ke všemu obyvatelstvu, polní nebo vojenské četnictvo či vojenská policie pak většinou pouze ve vztahu k ozbrojeným silám.
 
 
 Novodobá Vojenská policie (VP) byla zřízena 21. ledna 1991.

 

 

Nahoru